Doktor Diyetisyen Elif Özer, ilk ve orta öğrenimini Bolu Atatürk İlköğretim Okulunda, lise öğrenimini Bolu Atatürk Lisesi Yabancı Dil Ağırlıklı Bölümünde tamamlamıştır. 2002 yılında Erciyes Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden bölüm ikincisi olarak mezun olmuştur. Elif Özer -Uzman Diyetisyen – Beslenme ve Diyet Uzmanı

Aynı yıl Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda Diyetisyen olarak göreve başlamıştır. 2005 yılında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Beslenme Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başlayıp 2007 yılında “ Uzman Diyetisyen – Beslenme ve Diyet Uzmanı” unvanını almıştır.

2007 yılında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Endokrin Hastalıklarda Beslenme Bilim Dalı’nda başladığı doktora öğreniminden 2013 yılında “Yüksek Onur Öğrencisi” unvanı ile mezun olmuştur.

6 yıl kamu sektörü, 4 yıl özel sektör ve 1 yıl Akademi deneyimi sonrası 2011 yılında Elif Özer Beslenme Eğitim ve Danışmanlık Merkezini kurmuş ve halen kendi merkezinde danışanlarına sağlıklı beslenmeyi bir yaşam biçimi haline getirerek hayat boyu sağlıklı kalmanın sırlarını aktarmaya çalışmaktadır.